Emirdağ Hava Durumu

EMIRDAG

Kullanıcılar
1
Makaleler
424
Makale Görünüm Sayısı
1851784

Bu günlerde bazı kesimlerce “Padişah Vahdettin, Samsun’a giderken Mustafa Kemal’e kendi kesesinden 40 bin, devlet hazinesinden de 360 bin olmak üzere toplam 400 bin altın lira” verildiği iddiası yine gündeme taşındı.
Bilindiği gibi Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişliğine atandı ve 16 Mayıs 1919 tarihinde 55 kişilik heyetiyle Samsun’a hareket etti. Elbette ki bu görevi onaylayan da Padişah Vahdettin. Bunda hiçbir anormallik yok. Prosüdür bunu gerektiriyor.
Yalnız, Padişah Vahdettin’in “Müfettişlik bölgesine gider ken Mustafa Kemal Paşa’ya kendi kesesinden 40 bin, devlet hazinesinden de 360 bin olmak üzere toplam 400 bin altın lira verdiği” iddiası çirkin bir iddiadır. Bırakın 400 bin altın lirayı 400 bin kâğıt lira verdiği ileri sürülse bile bu iddiaların aslı yoktur. Çünkü o zamanın bir altın lirası 7.2 gr. gelmektedir. 400 bin altın lira toplam 2.880 kg. yapmaktadır ki bu miktar, 40’ar kiloluk 35 sandık içerisinde ancak muhafaza edilebilir büyüklüktedir. Kâğıt paraların da bu şekilde taşınması için muhafaza altına alındığı düşünülürse yaklaşık 100 sandık civarında olması gerekir.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu kadar sandık dolusu parayı yanında taşıması asla mümkün değildir. Üstelik İstanbul’dan Samsun’a hareketi sırasında Kızkulesi civarında kontrole tabi tutulduğunda İngilizlerin bu kadar parayı başkent dışına göndermelerine izin vermeleri de düşünülemez.
Mustafa Kemal Paşa’nın, 55 kişilik heyetiyle birlikte müfettişlik bölgesine giderken müfettişlik karargâhı için kendisine ödenen para resmen 25 bin kâğıt liradır.
Bir önceki yazımda Mustafa Kemal Paşa’ya 400 Bin altın lira verildiği yalanını paylaşmıştım. Bırakın 400 Bin Altın lirayı Ordu Komutanlarına verilen 15 Bin Kuruşu bile vermek istemiyorlar. İşte Samsun’a hareketi bile bir İngiliz Astsubayının iznine tabi olan Mustafa Kemal Paşa’nın 12 Mayıs 1919 tarihli dilekçesi
9 ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği
Sayı 12                    12.5.1919
Bütçe 1919                2668
HARBİYE NEZARETİNE YAZILAN DİLEKÇE
Olağanüstü görevle atandığım 9’ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine harekete hazırım. Ödeneğim konusunda Genel Hesap Dairesinin şimdiki hâlde kararsız bir tutum sergilediği işlemi yürüten görevlilerce tarafıma bildirildi. Bu durumu aydınlatmak için aşağıdaki açıklamada bulunmama izin veril mesini rica ederim:
İstanbul’a gitmem hakkında bakanlığınızdan bildirimde bulunuluncaya kadar maaşım ilâvelerden başka ordu komutanlarına ait olan on beş bin kuruş idi. Şu anda savaş olmamakla birlikte barış da sağlanmış değildir. Özel olarak verilen görev bir ordu müfettişliğinin uğraşacağı ve dayanacağı sorumluluğun çok üstündedir. Ödeneği, sorumlulukla kıyaslamak istemiyorum. Ancak birçok seyahati gerektiren bu görevi yapmak için pek çok harcamaya ihtiyacım olduğunun bakanlığınız tarafından da desteklenmesini arzulamaktayım. Bundan dolayı, hiç olmazsa eski görevim sırasında almakta olduğum maaşın devamlı ödenmesi ve bu görevim devam ettiği sürece karargâhımın bir savaş karargâhı şeklinde kabul edilmesi konusunda gerekenlere bakanlığınızın emir vermesini dilerim.
9’ncu Ordu Kıtaatı Müfettişi                                                    
Padişah Fahrî Yaveri Tuğgeneral Mustafa Kemal (İmza )
Muhasebata/12 Mayıs 1919
VERİLEN CEVAP...
Mustafa Kemal Paşa’nın dilekçesine 13 Mayıs’ta verilen cevap ise şu şekildedir : “Tuğgeneral rütbesindeki ordu müfettişlerine kanun gereği aylık on bir bin kuruş maaş ayrılmış olup bunun üzerinde maaş verilmesi kanunen mümkün olamamaktadır.”

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile