Emirdağ Hava Durumu

EMIRDAG

Kullanıcılar
1
Makaleler
424
Makale Görünüm Sayısı
1851751

Osmanlı Devleti'nde, özellikle vergi mükellefi olan ve askerlik çağında bulunan insanları tespit etmek gayesiyle 1830-1831 yılından itibaren nüfus sayımları yapılmıştır. Amaç vergi mükellefi ve askerlik durumu olduğu için bu sayımlarda bir yaşından yüz yaşına kadar Müslüman ve gayrimüslim erkek nüfusu sayılmıştır. Müslüman ve gayrimüslimler ayrı ayrı defterlere yazılırken, yerli ve yabancı olma durumları da belirtilmiştir. Bunların isim, şöhret ve durumları kaydedilirken on dört yaşından kırk yaşına kadar, askerliğe uygun görülen kişiler için ayrıca “mim” işareti konulmuştur.

Osmanlı Devleti genellikle tımar ve has reayası olan aşiretlere, nüfusuna, iktisadi durumuna veya sınırları içinde konup-göçtüğü vilayetin idari yapısına göre sancak veya kaza statüsü vermiştir. Bu tür kazalar çevresindeki kır iskân merkezlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir idari birimdir. Bunun amacı göçerleri daha iyi kontrol altında tutmak ve sağlıklı vergi toplanmasını sağlamaktır. Bu kazaların nefsleri yani kaza merkezleri yoktur. H.1256/M.1840-1841 yılında Emirdağ yöresi Han-ı Barçın Kazası’na bağlıdır ve kaza merkezi yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi 1721 numaralı nüfus defterinde Karahisar-ı Sahib Sancağı, Han-Barçın, Sandıklı kazalarındaki aşiretlere ait bilgiler yer almaktadır. Bu defter kaydına göre 1840-1841 yıllarında Han-ı Barçın Kazasındaki aşiretlerin nüfus dağılımı verilmektedir. Bu kayıtlara göre Muslucalı, Karabağı, Bozulus, Morcalı, Boynuyoğunlu, Pörnek ve Hamzahacılı aşiretleri mevcuttur.

Muslucalı Aşireti’nde Dağılgan (26 hane, 75 nüfus), Suvermez (54,141), Ağılcık (19,61), Ekizce (15,40), Elhan (58,168), Kaçarlı Mahallesi (73,203), İncili Mahallesi (22,73), Çilli Mahallesi (51,146), Horan ve Soğukkuyu (13,43), Tudunlar (?) (6,23), Veysel Çiftliği (2,12), Çiftlik (10,37) ve Aşireti Mezbur Perakendesi (17,55) olmak üzere toplam (366 hane, 1077 nüfus);

Karabağ Aşireti’nde Kızılkulaklı Mahallesi (238 hane, 807 nüfus), Cimekli mahallesi (60,165), Alikan Darıcı Mahallesi (126,391), Alikan Zed Mahallesi (81,234), Bademli (91,327), Davulga (90,287), Davulga Alasakallı Mahallesi, Davulga Sofulu Mahallesi (58,185) ve Davulga Zeynelli Mahallesi (99,329) ve Kıptiyan taifesi (3,8) olmak üzere toplam (904 hane, 2918 nüfus);

Morcalı Aşiretinde Haremeyn-i Muteremeyn Merbut Morcalı Aşiretinde (163 hane, 528 nüfus), Haremeyn-e Merbut Morcalı Aşiretinde (23,84) ve Haremeyn-e Merbut Demirçili’de (17,40) olmak üzere toplam (203 hane, 652 nüfus);

Boynuyoğunlu Aşiretinde Beğ Köy (118 hane, 355 nüfus), Sığracık (38,117), Gedikevi (208,492) ve Kulaklı (34,73) olmak üzere toplam (398 hane, 1037 nüfus);

Pörnek Aşiretinde Pörnek (66 hane, 192 nüfus), Firikli (21,52) ve Diğer Perakendeler (25,83) olmak üzere toplam (112 hane,327 nüfus) ile Hamzahacılı Aşiretinde Hamzahacılı (77,224) ve diğer köylerden gelen (5,15 nüfus) toplam (82 hane, 239 nüfus);

Olmak üzere toplam 6 aşirette 2065 hane ve 6250 erkek nüfus bulunmaktadır. (Kaynak COA. 1721 NFS.d)

Not: 1831 sayımında var olan bazı köylerin bu defterde olmayışı yanında, Pörnek Aşiretine bağlı Veysel ve Çiftlik köylerinin Muslucalı Aşiretinde gösterilmesi dikkat çekici bulunmuştur. NFD.d 1685, 1687, 1727 ve 7182 sayılı defterlerin incelenmesi gerekmektedir. (Ş.T)

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile