Emirdağ Hava Durumu

EMIRDAG

Kullanıcılar
1
Makaleler
282
Makale Görünüm Sayısı
604477

Esselamün Aleyküm...

Bismillahirrahmanirrahim Âlemleri yaratan, yaşatan, yöneten, terbiye eden Rabbimize hamd, her şeyi tanzim edici, âlemlere rahmet Peygamberimize salât ve selam olsun.

Dünya hayatımız İMAN ve CİHAD’dan ibarettir.

Cihad çalışmak, saadetimiz için mücadele etmektir. Bütün insanlığı İslam ile ıslah etme çabasıdır. Tevhide koşmak ve İslam’a bağlanmaktır. İnsanları İslam’dan uzaklaştıran bütün insan ve cin şeytanlarına, batıla karşı direnmek, onların ifsadını engellemek için savaşmaktır.

İnsan; Allah’ın İslam’ı emanet ettiği bir halifedir.

Allah insanı ahiret âleminde, kendisine emanet ettiği İslam’dan hesaba çekecektir.

İslam Allah’ın insanlara emri olan tek saadet yoludur. İnsan Allah’ın kuludur ve temel görevi İslam’ın mücahidi olup, onu bütün dinlere karşı üstün hale getirmektir.

Bu yaratılış gerçeği bir zan değil hakikattir ve İslam’ın namaz, oruç, zekât gibi kesin bir emridir. Rabbimiz bize emrediyor. “Allah yolunda, emri olan cihadının hakkını vererek cihad ediniz. O, sizi seçti...” (Hac: 78)

Cihadın hakkı nedir?

Şu ayeti kerime bu soruya en güzel cevaptır. “Müminler, ancak Allah’a ve Resulü’ne iman eden, sonra hiçbir şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ile canları ile cihad edenlerdir. İşte onlar (imanlarında) sadık olanların ta kendileridir.” (Hucurat: 15)

Allah yolunda cihad, imandan sonra amellerin en üstünüdür ve İslâm’ın temel kaidelerinden bir esastır. Peygamberimiz bu hakikati şu sözüyle beyan etmiştir. “İmandan sonra amellerin en üstünü Allah yolunda cihaddır.” Namaz dinin direğidir. Cihad ise zirvesidir.

Cihad kelimesi “CHD” kökünden gelir. Bir meselenin çözümü için bütün gücü ile çalışmak demektir. Diğer bir manası da zorluklara tahammül ederek canla başla çalışmaktır.

İslam’ın bir esası olarak CİHAD: “Hakkın hâkim yani Allah’ın sözünün en üstün olması, Batılın zail kılınması ve tüm insanlığın huzur ve hürriyete kavuşması, barış içerisinde yaşaması için bütün gücümüzle ve hiçbir dünyevi karşılık gözetmeksizin çalışmaktır. Aziz milletimize, İslam ümmetine ve tüm insanlık âlemine karşı sorumluluklarımızı kuşanmaktır.

Cihad farzını bilmek ve tanımak 

Millet olarak bilmeliyiz ki arzu ettiğimiz saadet dünyasına mücadele etmeden, cihat etmeden, bu uğurda maddi ve manevi katkıda bulunmadan ulaşmamız imkânsızdır. Bunun için cihat farzını tanımamız, bilmemiz ve eda etmemiz gerekir. Cihadı tanımak, yapmak bir Müslümanlık şuurudur.

Cihad farzının özellikleri:

A. Kur’an-ı Kerim’de beş yüzden fazla ayet ile emredilen farzdır.

B. Bütün İbadetler bir zamanla sınırlıdır. Cihad ibadetinin zamanı ise her zamandır.

C. Bütün İbadetler bir miktar ile sınırlıdır. Cihad ibadeti ise takatin ve gücün sonuna kadardır.

D. Bazı ibadetler tek başına yapılabilir. Ancak Cihad ibadeti topluca (ümmet halinde, disiplin ve ciddiyetle, teşkilatlanarak) yapılması gereken bir ibadettir.

E. Cihad ibadeti imandan sonra ilk önce eda edilmesi gereken farzdır. Bu ise: a-Teşkilata bağlanmak, ümmete dâhil olmak, b-Teşkilat yapısındaki eksiklikleri tamamlamak, c-Cihada aktif zaman ve imkân ayırmak görevlerini yapmakla olur.

F.Cihad farzı ecri, manevi mükâfatı en büyük olan bir ibadettir.

Cihad beş kısımdır: 1- Tebliğ, 2- Davet, 3- İyiliği Emretmek, Kötülüğü Menetmek, 4- Kıtal, 5- İla-i Kelimetullah. Bu beş şey cihadın muhtevasıdır.

Cihad yapıldığı araçlar itibarı ile de beştir: 1- Can ile cihad. 2- Mal ile cihad. 3- İlim ile cihad. 4- Yaptırım gücü el ile cihad. 5- Dil ile cihad.

Cihad tür olarak üçtür: 1- Nefs ile yapılan cihad, 2- İnsan ve Cin Şeytanları ile yapılan cihad, 3- İslam’ın hâkim, batılın zail olması, insanların saadet bulması için yapılan cihad.

Cihad farzının özelliklerini kısaca tanıdıktan sonra, bu farzın nasıl yapılacağını da bilmemiz gerekir.

Cihad ibadetinin sıhhatinin ve edasının farzları vardır.

Cihad ibadetinin sıhhatinin farzları:

1. MÜSLÜMAN OLMAK: İslam bütün ibadetlerin kabulü için temel şarttır.

2. İNANÇ SAHİBİ OLMAK: Zorluklar karşısında yılmadan mücadeleyi sürdürmektir. Ümmetin her mensubu başarılı olacağına mutlaka inanmak zorundadır. Zorluklar bizim içindir. Zorlukları yenerek görevin başarılması bizim hayrımızadır. Bizim örneğimiz olan hiçbir peygamber davasını kolaylıklar ortamında yürütmemiştir. Peygamberimiz ve ashabının mücadelesini örnek almak zorundayız. Onların karşılaştıkları zorluklar, engeller karşısında günümüzün zorluk, sıkıntı ve engellerinin kıymeti yoktur. Bizi başarıya götürecek güçlü bir imana sahip olmak, onu ancak şu beş koruyucu ile muhafaza etmekle mümkündür. Bunlar: Sabır, sebat, azim, sadakat, salih amel ve hayra hizmettir. İnanmak başarmaktır.

3. İLİM SAHİBİ OLMAK: Cihadı eda ederken gerekli bilgiye sahip olmaktır. Her Müslüman İslam’ın temel esaslarını bilmek zorundadır. Hak nedir, batıl nedir, ıslah nedir, ifsat nedir, iyi nedir, kötü nedir, güzel nedir, çirkin nedir, doğru nedir, yanlış nedir, faydalı nedir, zararlı nedir, adalet nedir, zulüm nedir? Bilinmelidir ki Cihad görevini yapılabilsin.

Cihad ibadetinin edasının farzları

Cihad ibadetinin edasının farzları ise şunlardır:

1. İTTİFAK: Cihat kendi kendine eda edilemez, hep beraber eda edilir. Yani ümmet olmak mecburiyeti vardır. Bunun zıttı tefrikadır. Tefrika haramdır. “Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışınız; tefrika yapmayınız.” (Ali İmran: 103)

2. İHLÂS: İhlâs mana itibariyle yaptığımız işi yalnız ve yalnız Allah (c.c) rızası için yapmaktır.

3. İTTİKA: Allah’tan gereği gibi korkmak, dedikodu ile meşgul olmamak, emredilen vazifeyi mükemmel olarak yapmak, davaya en iyi hizmeti vermek, görevini özümseyerek yapanları savunmak anlamına gelir.

4. İYİ AHLAK: Birlikte çalıştığı insanlarla ülfet etmek, iyi geçinmektir. Haset, kibir, bencillik, cimrilik, alaya alma, küçük görme gibi hatalı davranışlardan uzak olmaktır.

5. İHSAN: Görevi emredildiği şekliyle güzel ve Allah (c.c)’ın rızasını gözeterek yapmaktır.

6. İSTİŞARE: Bir işi yaparken yetkili makamlarla ve kurullarla müzakere etmek ve ehil insanlara danışmaktır. Bize fikrimiz sorulduğunda bende yanılabilirim İrfanına sahip olup sözümüzü söylemektir.

7. İTAAT: Alınan kararlar sonucunda verilen görev nefsimize ağır gelse de layıkıyla yapmaktır. “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan emir sahiplerine (cihat emirlerine) de itaat edin...” (Nisa: 59) Bu ayet bu farzı otaya koymaktadır.

8. İNFAK: Cihada maddi katkıda bulunmaktır. “Allah yolunda infak ediniz. Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Her türlü hareketinizde dürüst davranınız. Çünkü Allah dürüstleri sever.” (Bakara: 195) Allah (c.c) müminlerden mallarını ve canlarını cenneti karşılığında satın almıştır. Bunun için bu çalışmalara maddi katkıda bulunmak farzdır.

9. SADAKAT: Allah’a, Peygamber’e, İslam’a ve emir sahibi liderlere sadakat göstermektir. Çünkü sadakat çok önemli bir Müslümanlık sıfatıdır. “Müminlerden öyle er kişiler vardır ki Allah’a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlardan bir kısmı sözünü yerine getirip o yolda canını verdi, kimi de (Allah için canını vermeyi) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (özlerini ve sözlerini) değiştirmemişlerdir. Çünkü Allah sadıkları, sadakatleri sebebiyle mükâfatlandıracak, münafıklara dilerse azap edecek veya (ederlerse) tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, merhamet edendir.”(Ahzap: 23-24)

10. NEFİS TERBİYESİ: Nefsimizi heva, heves ve arzuların esiri olmaktan kurtarıp, İslam’ın emrine vermektir. Nefis terbiyesi olmadan hiçbir görevimizi hakkıyla yapamayız. Nefis terbiyesi peygamberlerin yoludur. Firavunlar ise nefislerinin esiri olmuşlardır. Bu yüzden nefis terbiyesi Cihad ibadetinin temeli olmuştur.

11. DİĞER FARZLAR: Ve diğer bütün farzları vakti içinde eda etmektir.

Bunlar arasında yaptığımız işin cihad olmasını sağlayan en önemli iki farz, itaat ve sadakat farzlarıdır.

İslam bir hayat nizamıdır ve cihad ile yaşanır. 

“Başımıza şu üç çiviyi çakacağız 1. İslamsız Saadet olmaz! 2. Şuursuz Müslüman olmaz! 3. Cihadsız İslam olmaz!!!

 

Not: Bu ilimleri bize öğreten hocamızı rahmetle, minnetle, ve şükranla Yad’Ediyorum... Mekanın Cennet Derecen Âli Olsun... Rabbimiz Bizleri İnşallah Cennet’inde Buluştursun Âmin...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile